dimarts, 9 de desembre de 2008

Historia del Club Natació Montjuïc

El Club disposa, a la muntanya de Montjuïc, de més de 7 hectàrees de terreny per a la pràctica esportiva.

L'entitat és una associació esportiva de caràcter privat amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar, organitzada per persones físiques, els socis, que actuen sense afany de lucre.
Des del seu inici, té com a objectiu principal el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de la natació i el waterpolo, que són els esports bàsics de l'entitat i li donen la raó de ser, així com també de qualsevol altra activitat física, cultural i esportiva, tan a nivell social com esportiu.
El Club està dotat d'unes instal.lacions esportives que permeten la pràctica de la natació i les seves especialitats al més alt nivell, així com també, altres esports com el tennis, el fitness i les activitats dirigides, els esports de pista, el golf, el frontó, l'esquaix, el pàdel, la petanca, entre d'altres.
El nostre Club es coneix, sobretot, per la tasca esportiva i educativa en esports com la natació, la natació amb aletes, el waterpolo i el tenis.
En un clima de convivència, l'esport de competició es combina amb l'esport social, és a dir, esport per a tothom, esport a qualsevol edat i per qualsevol col.lectiu.