dimarts, 27 de gener de 2009

Gracies "FEDE"

Durant aquesta setmana, i després d’haver avaluat els danys que ha causat el vendaval de dissabte a les instal·lacions esportives dels clubs de natació de Catalunya, la FCN està ajudant i donant espais d’entrenament a tots els afectats.
Els clubs més perjudicats han estat el C.N.Montjuic, el C.N.Rubí, el C.N.L’Hospitalet, el C.N.Catalunya i el C.N.Sant Andreu. A més a més, el dissabte es van suspendre 13 partits de waterpolo i 3 competicions de natació. Algunes d’aquestes suspensions van ser per efecte directe del vendaval i d’altres per prevenció.
La Federació Catalana de Natació en aquests dies buscarà, juntament amb els clubs afectats, les mesures adequades per a què els esportistes puguin continuar el seu entrenament i d’altra banda està facilitant la celebració dels partits i les competicions suspeses.

C.N. SANT ANDREU